Archive for Month: June 2016

slide

Produkowano eksperymentalną partii nowego produktu «obudowa lampy1 L-3-11»

Nasza firma wyprodukowała eksperymentalną partii nowego produktu «obudowa lampy L-3-11». Nasza firma wyprodukowała eksperymentalną partii nowego produktu Oprócz odlewania ciśnieniowego aluminium, podczas produkowania  wykorzystaliśmy następujące technologie: obróbka strumieniowa  odlewów. wiercenie wielogłowicowe i gwintowanie. stosowanie powlekania elektrolitycznego.

slide

Badania formy do odlewu dla nowego produktu obudowa lampy L-3-11

Sp.z.o.o «Litiz» przeprowadziła udaną próbę formy do odlewu. Dziś zostały przeprowadzone pomyślne próby formy do odlewu dla nowego produktu «obudowa lampy l-3-11».