Archive for Month: May 2018

Obudowa lampy L-3-12.06

Uruchomienie produkcji seryjnej produktu « obudowa lampy L-3-12»

Firma «Litiz» dziś uruchomiła produkcje seryjną produktu « obudowa lampy L-3-12» W produkowaniu wykorzystaliśmy technologii odlewania pod wysokim ciśnieniem, obróbka strumieniowa odlewów,wiercenie wielogłowicowe i gwintowanie, stosowanie powlekania elektrolitycznego. Wszystkie procesy technologiczne prowadzone są na sprzęcie i terytorium przesiębiorstwa grupy firm SI Castings.