Obudowa lampy L-3-12.06

Uruchomienie produkcji seryjnej produktu « obudowa lampy L-3-12»

Firma «Litiz» dziś uruchomiła produkcje seryjną produktu « obudowa lampy L-3-12» W produkowaniu wykorzystaliśmy technologii odlewania pod wysokim ciśnieniem, obróbka strumieniowa odlewów,wiercenie wielogłowicowe i gwintowanie, stosowanie powlekania elektrolitycznego. Wszystkie procesy technologiczne prowadzone są na sprzęcie i terytorium przesiębiorstwa grupy firm SI Castings.  

Obudowa lampy L-3-12.04

Produkowano eksperymentalną partii nowego produktu «obudowa lampy1 L-3-12»

Nasza firma wyprodukowała eksperymentalną partii nowego produktu «obudowa lampy L-3-12». Nasza firma wyprodukowała eksperymentalną partii nowego produktu Oprócz odlewania ciśnieniowego aluminium, podczas produkowania wykorzystaliśmy następujące technologie: obróbka strumieniowa odlewów wiercenie wielogłowicowe i gwintowanie stosowanie powlekania elektrolitycznego.

slide

Odlewanie kokilowe niskociśnieniowe

Odlewanie kokilowe niskociśnieniowe Odlewanie kokilowe niskociśnieniowe to rodzaj odlewania pod niskim ciśnieniem. Z kolei odlewanie niskociśnieniowe jest rodzajem odlewania metalu pod kontrolowanym ciśnieniem. Istotą tego rodzaju odlewania jest to, że wypełnianie wnęki formy następuje pod wpływem nadciśnienia gazu. W tym przypadku stopiony metal jest podawany w formę odlewniczą od dołu […]

slide

Odlewanie ciśnieniowe: Kiedy stosowanie odlewania ciśnieniowego aluminium jest celowe w przeciwieństwie do innych rodzajów odlewania metalu?

Kiedy stosowanie odlewania ciśnieniowego aluminium jest celowe w przeciwieństwie do innych rodzajów odlewania metalu? Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które jako pierwsze zderzyły się z potrzebą odlewania części z metalu. Najważniejsze jest to, że można próbować wykonać tę samą część lub partię części dowolną znaną metodą odlewania metalu. Jedyną […]

Obudowa lampy L-3-12.05

Badania formy do odlewu dla nowego produktu obudowa lampy L-3-12

Sp.z.o.o «Litiz» przeprowadziła udaną próbę formy do odlewu. Dziś zostały przeprowadzone pomyślne próby formy do odlewu dla nowego produktu «obudowa lampy l-3-11».

slide

Odlewy aluminiowe

Odlewy aluminiowe są podstawowe produkty odlewni. Mogą być dostarczane z dodatkową obróbką metalu na maszynach CNC (Computer Numerical Control) lub bez niego. Odlewy aluminiowe mogą być stosowane w następujących kategoriach produktowych: odlewy aluminiowe – obudowy: obudowy lamp ulicznych, obudowy sprzętu radiacyjno-elektronicznego, obudowy monitorów, obudowy wzmacniaczy mocy, obudowy szczelne do użytku […]

slide

Obudowa aluminiowa – obudowa która nadaje się do wszystkiego

Obudowa aluminiowa to produkt wykonany ze stopów aluminium. Przeznaczone są do bezpiecznej i bezproblemowej pracy urządzeń radiowych, a również do niezawodnego ich mocowania. Obudowa aluminiowa może być produkowana przez proces odlewania pod ciśnieniem z różnych stopów, takich jak: ADC-1, ADC-3, ADC-5, ADC-6, ADC-10, ADC-10Z, ADC-12, ADC-12Z, ADC-14. Aluminiowa obudowa może […]

slide

Proces odlewania aluminium pod ciśnieniem

Porozmawiajmy o procesie odlewania aluminium pod ciśnieniem. Proces odlewania aluminium pod ciśnieniem opiera się na wymuszonym napełnianiu metalowej formy stopionym stopem aluminium pod działaniem tłoka, który wypycha stop z komory prasującej (wygląda jak duża metalowa strzykawka), a następnie krystalizacji stopu wewnątrz formy. Ze względu na to, że ściany formy nie […]

Wlewki aluminiowe zapas surowców

Odlewnicze stopy aluminium

Odlewnicze stopy aluminium Europejską klasyfikacje odlewniczych stopów aluminium obecnie określa norma EN 1676. Obejmuje ona systemy o różnych kombinacjach aluminium i elementów stopowych Si, Cu, Mg, Mn i Zn: dwuskładnikowe stopy Al-Si, Al-Cu, Al-Zn i Al-Mg; wieloskładnikowe stopy Al-Si-Mg i Al-Si-Cu;  Al-Si-Mg-Cu. W krajach byłego ZSRR podobnym dokumentem regulującym właściwości […]

slide

stopy aluminium (EN 1676) i stopy aluminium (GOST 1583-93)

Tabela przybliżonych porównań marek odlewniczych stopów według  europejskich norm dla stopów aluminium (norma EN 1676) i norm dla stopów aluminium z krajów WNP (GOST 1583-93)   System EN 1676 Numer zgodnie z EN 1676 Oznaczenie chemiczne zgodnie z EN 1676 System GOST 1583-93 Marka stopu według GOST 1583-93 Alternatywna nazwa […]