Badania formy do odlewu dla nowego produktu obudowa lampy L-3-11

Sp.z.o.o «Litiz» przeprowadziła udaną próbę formy do odlewu.

Dziś zostały przeprowadzone pomyślne próby formy do odlewu dla nowego produktu «obudowa lampy l-3-11».

Odlewy z aluminium obudowy lampy L-3-11
Odlewy z aluminium obudowy lampy L-3-11