Badania formy do odlewu dla nowego produktu obudowa lampy L-3-12

Obudowa lampy L-3-12.05

Sp.z.o.o «Litiz» przeprowadziła udaną próbę formy do odlewu.

Dziś zostały przeprowadzone pomyślne próby formy do odlewu dla nowego produktu «obudowa lampy l-3-11».