Політики

 • Подати запит на ливарне виробництво та металообробку
Політика в області якості компанії «Літіз»

Політика компанії «Літіз» в області якості полягає в усвідомленні та прийнятті кожним працівником компанії цілей, способів їх досягнення і принципів, які визначають ставлення до якості як до корпоративної цінності.

Основна мета – досягти і перевершити рівень якості, який споживач визначив як необхідний.

Способи досягнення:

 • використання стандартизованої системи управління якістю;
 • формування нових управлінських механізмів;
 • впровадження інновацій;
 • формування корпоративної культури.

Принципи у сфері якості:

 • повага споживача – не є формальність;
 • основний критерій якості праці співробітника будь-якого рівня – належний результат;
 • конструктивна критика – основа майбутніх інновацій;
 • результат досягається роботою «команди», в якій кожна Особа цінується як її частина.

Реалізація політики компанії «Літіз» в області якості з боку менеджменту забезпечується наступними діями:

 1. Виділенням ресурсів.
 2. Забезпеченням пріоритетності бізнес-процесів.
 3. Підвищенням вимогливості до рішень і дій з питань якості продукції та системи менеджменту якості.
 4. Вдосконаленням технологій.
 5. Постановкою вимірних цілей.
 6. Розподілом відповідальності і повноважень.
 7. Мотивацією співробітників на основі особистого прикладу.
 8. Формуванням позитивного іміджу компанії в зовнішньому середовищі організації.
Політики у сфері охорони навколишнього середовища компанії «Літіз»

Основні принципи, на яких будується політика в галузі охорони навколишнього середовища:

 1. Раціональне використання природних ресурсів.
 2. Дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 3. Збір, зберігання і передача відходів спеціалізованим підприємствам.
 4. Проведення роз’яснювальної роботи з співробітниками за тематичними питань.
 5. Інформування споживачів про екологічну безпеку вироблених виробів.
Політика в галузі охорони праці компанії «Літіз»

Політика в галузі охорони праці реалізується досягненням поставлених цілей визначеними далі способами і методами.

Цілі політики з охорони праці:

 1. Забезпечення збереження життя і здоров’я працівників.
 2. Створення безпечних умов праці.
 3. Запобігання професійних захворювань.
 4. Запобігання травматизму.
 5. Контроль над виробничими ризиками.

Способи реалізації:

 1. Виконання вимог законодавства з охорони праці.
 2. Проведення оцінки можливих ризиків на робочих місцях.
 3. Організація роботи з попередження травматизму.
 4. Забезпечення безаварійної роботи обладнання.
 5. Організація навчання співробітників охорони праці.
 6. Забезпечення доступності інформації про стан і умови праці.
 7. Застосування сучасних засобів індивідуального захисту